Prekratka varnostna razdalja je nevarna

Prometna poročila o nesrečah na slovenskih avtocestah in hitrih cestah zaradi prekratke varnostne razdalje so razmeroma pogosta. Nepravilna varnostna razdalja je še vedno eden izmed glavnih vzrokov nesreč na avtocestah in hitrih cestah, povezana je tudi z neprimerno hitrostjo, zaradi nesreč pa nastajajo večkilometrski zastoji. V letu 2016 se je na slovenskih avtocestah in hitrih cestah zgodilo 327 prometnih nesreč zaradi neustrezne varnostne razdalje.

Velika večina voznikov vozi preblizu zaradi nepoznavanja dolžine zaustavitvene poti, ki jo njihovo vozilo pri zavijanju glede na hitrost in stanje vozišča opravi, del voznikov napačno meni, da s krajšo varnostno razdaljo povečajo prepustnost ceste in da bodo tako hitreje na cilju, nekateri pa poskušajo z agresivnim »prilepljanjem« na zadek predhodnega vozila tega spraviti s prehitevalnega na vozni pas.

Vozniki morajo med vožnjo po avtocesti ali hitri cesti zaradi velike hitrosti še bolj kot na drugih cestah paziti na varnostno razdaljo. To je razdalja od vozila, ki vozi pred nami po istem prometnem pasu, ki nam omogoča, da lahko varno zmanjšamo hitrost ali celo ustavimo, če to stori voznik pred nami, in ki omogoči vozniku, ki nas je prehitel, da se pred našim vozilom varno vrne na vozni pas. Varnostna razdalja v normalnih okoliščinah ne sme biti manjša od razdalje, ki jo pri hitrosti, s katero vozimo, prevozimo v dveh sekundah (če upoštevamo hitrost 100 km/h, je varnostna razdalja vsaj 54 metrov, pri hitrosti 130 km/h pa znaša minimalno 72 metrov).

Varnostna razdalja kot obveza voznikov je torej splošno predpisana v Zakonu o pravilih cestnega prometa, upravljavec ceste pa lahko dodatno predpiše, da se vozi s predpisano varnostno razdaljo, kadar oceni, da je to ustrezno oziroma primerno. Tako je ob avtocestah vzpostavljena dodatna signalizacija s predpisano (zahtevano) varnostno razdaljo v območju predorov ali na odsekih, kjer so se pokazale druge motnje v prometu, pri čemer je postavljen prometni znak »najmanjša razdalja med vozili« . Najbolj poznane postavitve v zvezi z zahtevano varnostno razdaljo so na odsekih avtocest in hitrih cest, kjer so prisotni predori (tam stojijo znaki za obvezno varnostno razdaljo 100 metrov).
Z namenom višanja prometne varnosti so se v družbi DARS odločili, da bodo letos  posebno pozornost namenili obveščanju in osveščanju voznikov o ustrezni varnostni razdalji. S kampanjo Varnostna razdalja želijo voznikom sporočiti, da je z ustrezno varnostno razdaljo in s tem ustrezno zavorno pot možnost nesreče manjša. V kampanji so razdaljo med vozili primerjali z razdaljo med črkami: »Takokotzatekočebranjesotudiprivožnjipomembni ustrezno veliki razmiki.«
S postavitvijo »poskusne označitve prometne ureditve po 76.a členu Zakona o cestah« urejajo ustrezno varnostno razdaljo« na obeh voznih pasovih avtoceste A2 na odseku Ljubljana (Šmartno)–Vodice (med počivališčem Povodje in priključkom Vodice v smeri proti Kranju). Poskusna označitev prometne ureditve je obvezna za uporabnike oziroma voznike po avtocesti. Razdalja med dvema puščicama prikazuje pravilno razdaljo med dvema avtomobiloma, če je njuna hitrost 130 km/h

Kaj pravijo predpisi?

(1) Voznik, ki vozi za drugim vozilom po istem prometnem pasu, mora voziti za njim na razdalji, ki ni manjša od razdalje, ki jo pri hitrosti, s kakršno vozi, prevozi v dveh sekundah (varnostna razdalja) oziroma na razdalji, določeni s prometnim znakom.

(2) Varnostna razdalja mora ne glede na vozne razmere omogočati, da:

– lahko voznik zmanjša hitrost ali ustavi in s tem prepreči trčenje, če voznik, ki vozi pred njim, zmanjša hitrost ali ustavi,

– se lahko voznik, ki prehiteva, varno vrne na izhodiščni prometni pas.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se ob dobrih prometnih razmerah, kadar se oblikuje kolona, ki vozi z zmanjšano hitrostjo, varnostna razdalja lahko zmanjša, vendar ne sme biti manjša od razdalje, ki jo vozilo pri hitrosti, s kakršno vozi, prevozi v eni sekundi (minimalna varnostna razdalja).

(4) Z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

(5) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek voznik motornega vozila, ki ravna v nasprotju z določbami prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena. Vozniku motornega vozila se izrečejo tudi 3 kazenske točke.

(6) Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek voznik motornega vozila, ki ne vozi na varnostni razdalji, določeni s prometnim znakom. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 5 kazenskih točk

Delite to objavo

Dostavnice
Naslov najboljšega gre v Postojno

Dijaki iz 12 slovenskih srednjih šol, ki izobražujejo bodoče avtoserviserje, so se tudi letos pomerili za naslov Mladi mehanik Slovenije 2024. Naslov je osvojil Tobija