DARS
A1-E57, Maribor - Ljubljana: Zastoj. A1-E57, Maribor - Ljubljana: Okvara vozila. R2-409, Postojna - Razdrto: Delo. G1-7 Starod-Kozina: Zastoj. G1-11 Koper-Dragonja: Zastoj. A2-E70, Ljubljana - Obrežje: Ovire. G2-101, Priključek Zvirče Zahod: Delo. A2-E70, Ljubljana - Obrežje: Ovire. R3-608, Lokve - Čepovan: Delo. A2-E70 Kronovo-Obrežje: Zastoj. H5-E751, Škofije - Koper: Ovire. A3-E70, E61, Fernetiči - razcep Gabrk: Ovire. H4 , Nova Gorica - Razdrto: Ovire. G2-102, Peršeti - Most na Soči: Tovornjaki. LC-067140, Vrzdenec - Žažar - Ligojna: Delo. R3-645, Zadvor - Šmartno pri Litiji: Ovire. LZ-322120, Tržaška cesta III: Delo. RT-902, Strmec - Mangart: Ovire. R3-664, Gaber - Uršna s. - Novo mesto: Delo. A5 , Lendava - Pince: Ovire. A1-E57, E59, Šentilj - Maribor: Ovire. A5 , Lendava - Pince: Ovire. A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Ovire. R3-716, Grad - Kuzma: Ovire. RT-926, Sleme - Koprivna: Tovornjaki. R3-626, Gračišče - Brezovica: Ovire. R3-624, Loka - Podpeč - Rakitovec: Ovire. R3-631, Starod - Meja RH: Ovire. R3-632, Ilirska Bistrica - Novokračine: Ovire. LC-231060, Lazec - S. Kot - N. Kot - RH: Ovire. R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: Ovire. R3-657, Bosljiva Loka - Osilnica: Ovire. R3-659, Kot - Sodevci: Ovire. R3-660, Dolenjci - Adlešiči - Žuniči: Ovire. LC-255090, Krasinec - Pravutina: Ovire. R3-662, Metlika - Božakovo: Ovire. R3-661, Krmačina - Drašiči - Metlika: Ovire. R3-663, Radovica - Ostriž: Ovire. R3-671, Šutna - Planina v Podbočju: Ovire. R3-676, Kapele - Rakovec: Ovire. R3-678, Stara vas - Figarov Most: Ovire. R3-677, Nova vas - Pišece: Ovire. LC--279885, Sedlarjevo: Ovire. LC-317090, Hotel AT - meja RH: Ovire. R3-685, Rodne - Rajnkovec: Ovire. R3-690, Tržec - Zg. Leskovec: Ovire. R3-692, Borl - Cirkulane - Meje: Ovire. R3-691, Zavrč - Drenovec: Ovire. LC-302070, Središče - Preseka: Ovire. R3-727, Razkrižje - meja RH: Ovire.

Prilagojena cena za električni MAN eTGE

Skupni stroški lastništva izenačeni z dizelskimi izvedbami dostavnika

Podjetje MAN Truck  &  Bus Slovenija je  objavilo  novo  ceno  električnega dostavnika eTGE, ki odslej znaša  53.990 evrov. Pri uvozniku navajajo, da to pomeni primerljivost skupnih stroškov lastništva z dizelskimi izvedbami tega vozila. Ob upoštevanju bistveno nižjih obratovalnih stroškov, predvsem energije in vzdrževanja, električni dostavnik na koncu ne stane več kot dizelski.

Kataloška cena za izvedbo TGE 3.140 E se je tako znižala iz prvotnih 69.900 evrov. V Sloveniji se lahko prodajna cena s pomočjo Eko sklada trenutno (še) zniža za nadaljnjih največ 7.500 EUR za nakup novega električnega vozila brez  emisij  CO2 kategorije  M1  (kombinirano vozilo)  ter  največ  4.500  EUR  za  nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 kategorije N1 (dostavno vozilo), za pravne osebe v okviru izvajanja javne službe. Pravne osebe, ki opravljajo pridobitno gospodarsko dejavnost, pa imajo pravico do nepovratne finančne pomoči.  Višina  nepovratne  finančne  pomoči  je  omejena  tako,  da delež pomoči ne presega 55 % upravičenih stroškov za naložbo na območjih »a« ter 45 % upravičenih stroškov za naložbo na območjih »c«. Delež pomoči se lahko poveča za 10 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno srednjim podjetjem, in za 20 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno malim ali mikro podjetjem. Hkrati Slovenski okoljski javni sklad v okviru svojega podnebnega paketa ponuja  ugodne kredite za električna vozila. Lastniki povsem električnih vozil pa so tudi oproščeni plačevanja cestnine.