DARS
A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Okvara vozila. R3-642, Ig - Ljubljana (Peruzzijeva): Zastoj. A2-E70, Obrežje - Ljubljana: Ovire. A1-E57, Maribor - Ljubljana: Ovire. G2-106, Pijava Gorica - Škofljica: Zastoj. R2-409, Brezovica - Vrhnika: Zastoj. R1-211, Jeprca - Ljubljana (Šentvid): Zastoj. A3-E70, E61, Fernetiči - razcep Gabrk: Delo. A3-E70, E61, Fernetiči - razcep Gabrk: Delo. R2-423, Lesično - Podsreda: Delo. R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica: Delo. RT-924, Podlom - Kranjski Rak - Luče: Delo. R3-725, Martjanci - Sebeborci: Delo. R3-634, Javornik - Gorje: Ovire. R1-203, Predel - Bovec: Ovire. R3-653, Sodražica - Hrib: Delo. R3-681, Laško: Delo. R2-418, Dobruška vas - Šentjernej: Delo. R3-700, Slovenske Konjice - Oplotnica: Delo. R3-686, Žiče - Dramlje: Delo. LC-302030, Savci - Vel. Nedelja: Delo. R1-221, Trbovlje - Boben - Hrastnik: Delo. R3-646, Škofljica - Šmarje Sap: Delo. R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: Delo. R3-687, Dole - Ponikva - Loče: Delo. A5 , Lendava - Maribor: Delo. R3-695, Gorenje - Soteska: Delo. LC--636052, Cesta svobode: Delo. LZ-212600, C. dveh cesarjev: Delo. R3-605, Kambreško - Kuščar. - Livek: Delo. LG-038370, Ljubljanska cesta: Delo. R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most): Delo. A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Delo. A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Delo. RT-929, Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja: Ovire. RT-930, Pesek - Oplotnica: Ovire. R3-701, Ruta - Pesek: Ovire. R3-701, Ruta - Pesek: Delo. R1-217, Brezovica - Kanižarica: Delo. R3-642, Ig: Delo. LZ-212590, Črna vas: Delo. LZ-212670, Cesta na Bokalce: Delo. RT-930, Pesek - Oplotnica: Delo. R3-662, Metlika - Božakovo: Ovire. H6 , Koper - Izola: Ovire. G2-102, Dolenja Trebuša - Želin: Ovire. R2-435, Ruše - Selnica: Delo. R1-234, Dole - Šentjur: Tovornjaki. LC-150060, Breg - Piškovca - Bled: Delo. R3-716, Grad - Kuzma: Ovire.

Petrol z novim cenikom na električnih polnilnicah

S 15. februarjem zaračunavanje polnjenja električnih vozil po količini porabljene energije

Po sedmih letih in več kot 150.000 brezplačnih polnjenjih na Petrolovih polnilnicah za električna vozila 15. februarja začenja veljati nov način obračunavanja polnjenja, ki bo poslej vezan na količino porabljene energije.

Pri Petrolu pojasnjujejo, da gre za ključni korak pri nadaljnjem razvoju električne polnilne infrastrukture. Njihovo mrežo javnih e-polnilnic uporablja več kot 90 % slovenskih voznikov električnih vozil, širijo jo že od leta 2012, povezujejo pa se  tudi v omrežja električnih polnilnic po Evropi.

Petrol se bo torej pridružil ostalim večjim ponudnik storitev polnjenja na domačem trgu in pričel z zaračunavanjem polnjenja na javnih polnilnicah z enosmernim tokom z nazivno močjo do 22kW in od 15. februarja naprej bodo tako vozniki električnih vozil na polnilnicah svoje avtomobile oskrbovali po novem ceniku. Prenovljeni zaledni sistem upravljanja z električnimi polnilnicami, namreč omogoča zaračunavanje polnjenja (AC, DC in UC polnilnice) po količini porabljene energije in ne po času, ko je vozilo priklopljeno na polnilnico.

Največja slovenska energetska družba ima za naslednja leta visoko zastavljene cilje na področju električne mobilnosti in med njimi je tudi postavitev več kot 1300 električnih polnilnic do leta 2025.

 

CENE IN ČAS POLNJENJA NA PETROLOVIH POLNILNICAH ZA ELEKTRIČNA VOZILA OD 15. FEBRUARJA 2021

  Polnjenje na priključkih z nazivno močjo do 22 kW Polnjenje na priključkih z nazivno močjo od 22 kW do 50 kW Polnjenje na priključkih z nazivno močjo nad 50 kW
Polna registracija 0,25 € / kWh 0,38 € / kWh 0,60 € / kWh
Začasna registracija 0,30 €/kWh 0,45 €/kWh 0,69 €/kWh
Vklop dodatne tarife po preteku časa 180 min 60 min 40 min
Časovni okvir vklopa dodatne tarife 7:00 – 20:00 24/7 24/7
Cena dodatne tarife za vsako naslednjo minuto 0,07 € / min 0,15 € / min 0,30 € / min

Dostop do polnilnic je mogoč s kartico elektromobilnosti ali z mobilno aplikacijo OneCharge