DARS
A2-E70, Ljubljana - Obrežje: Zastoj. A1-E70, Ljubljana - juž. obvoznica: Zastoj. A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Zastoj. H3 , Ljubljana - severna obvoznica: Zastoj. R2-409, Vrhnika - Brezovica: Zastoj. A1-E70, Ljubljana - juž. obvoznica: Nesreča. A2-E61, Ljubljana - zah. obvoznica: Nesreča. R1-209, Bled - Soteska: Zastoj. H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo. H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo. H4 , Nova Gorica - Razdrto: Delo. H4 , Nova Gorica - Razdrto: Delo. R3-721, Petrovci - Kuzma: Delo. NK-999990, Krško - Drnovo: Delo. RT-908, Mojstrana - Vrata: Vreme. R3-609, Predmeja - Lokve: Vreme. R2-428, Sestre Logar - Pavličevo Sedlo: Delo. LZ-212400, Leskoškova cesta: Delo. RT-911, Rudno - Rovtarica: Vreme. LZ-212340, Od Bratislavske C.: Delo. LC--295655, Leskoškova cesta: Ovire. H3 , Ljubljana - severna obvoznica: Delo. RT-915, Ilirska Bistrica - Grda Draga: Vreme. RT-902, Strmec - Mangart: Vreme. R3-605, Kambreško - Kuščarji - Livek: Vreme. R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša: Vreme. R3-608, Lokve - Čepovan: Vreme. RT-929, Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja: Vreme. R3-645, Ljubljana (Litijska cesta) - Zadvor: Delo. LC-024020, Boršt - Boršt: Ovire. RT-905, Gorje - Krnica: Delo. LZ-212540, Ižanska C.: Delo. R3-688, Poljčane - Majšperk: Ovire. R3-656, (Dragarji) Zgornji Čačič - Osilnica: Ovire. R3-625, Bertoki - Gračišče: Delo. LC-122010, Hrastnik - Radeče: Ovire. R3-744, Štore - Svetina - Laško: Delo. G2-104, Mengeš (Slovenska cesta): Delo. R2-444, Selo - Nova Gorica: Delo. R1-204, Šempeter - Dornberk: Delo. A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Delo. RT-940, Zavrhek - Artviže - Pregarje: Delo. R2--735971, cesta brez imena: Delo. LC-183420, Koroška cesta: Delo. R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica: Delo. R3-687, Dole - Ponikva - Loče: Delo. RT-930, Pesek - Oplotnica: Delo. G2-102, Peršeti - Most Na Soči: Delo. R3-716, Grad - Kuzma: Delo. R3-662, Metlika - Božakovo: Ovire.