DARS
A4 Gruškovje - Podlehnik: Zastoj. R3-705, Ruše - Puščava: Ovire. G1-2, Ormož - Središče ob Dravi: Delo. RT-902, Strmec - Mangart: Vreme. A1-E57, Ljubljana - Maribor: Delo. LG-211010, Dunajska cesta: Delo. LG-299000, Glavni trg: Ovire. R3-749, Jurovski Dol - Lenart: Delo. R3-630, Prem - Obrov: Delo. RT-919, Vinica - Stari trg: Delo. R3-680, Rimske Toplice - Jurklošter: Delo. H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo. H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo. LC--159714, Kočno ob Ložnici: Ovire. LG-211100, Zadobrovška cesta: Delo. R3-608, Lokve - Čepovan: Delo. G2-106, Kočevje - Livold: Ovire. A5 , Maribor - Lendava: Delo. R3-725, Fokovci - Prosenjakovci: Ovire. R3-723, Čepinci - meja Madžarska: Ovire. H5-E751, Škofije - Koper: Ovire. R3-643, Podpeč - Rakitna: Delo. R2-443, Lendava - Pince: Ovire. LC-120070, Domanjševci: Ovire. R2-439, Kobilje - Dobrovnik: Ovire. R3-722, Martinje: Ovire. G2-109, Mejni plato - meja Madžarska: Ovire. R1-232, Hodoš - Petrovci: Ovire. LZ-212020, Tavčarjeva ulica: Delo. RT-902, Strmec - Mangart: Ovire. G2-102, Dolenja Trebuša - Želin: Ovire. R2-440, Cankova - Kuzma: Delo. R3-683, Lesično - Golobinjek: Delo. R3-645, Zadvor - Šmartno pri Litiji: Ovire. R3-642, Podpeč - Ig: Delo. A2-E61, Karavanke - Ljubljana: Ovire. A1-E57, E59, Šentilj - Maribor: Ovire. A5 , Lendava - Pince: Ovire. H4 , Nova Gorica - Razdrto: Ovire. A3-E70, E61, Fernetiči - razcep Gabrk: Ovire. R1-210, Trebija - Sovodenj: Ovire. R3-752, Bukovžlak - Teharje: Delo. RT-930, Pesek - Oplotnica: Tovornjaki. RT-930, Pesek - Oplotnica: Delo. R3-715, Murska Sobota - Skakovci: Delo. R3-609, Predmeja - Lokve: Delo. R3-604, Ročinj - Lig: Ovire. R3-716, Grad - Kuzma: Ovire. LC-197050, Matjaševci - m. Avstrija: Ovire. R3-720, Sotina: Ovire.

Na Poljskem tudi proizvodnja Volkswagna e-Crafterja

Skupaj z modelom MAN eTGE je to drugi v celoti električni dostavnik, ki ga izdelujejo v Wrześniji

V Volkswagnovi tovarni za gospodarska vozila v kraju Września  se je začela proizvodnja e-Crafterja. Po skoraj dveh letih skupne proizvodnje z glavnim obratom v Hannovru, tovarna na Poljskem zdaj prevzema proizvodnjo vseh različic tega dostavnika

Za proizvodni zagon so ustrezno prilagodili linije in zaposlenim omogočili celovito usposabljanje, ter vzpostavili lastni interni test kakovosti . Proizvodnja električnih vozil zahteva, da imajo zaposleni ustrezno specialistično znanje, na Poljskem pa so potrebna posebna dovoljenja za delo na električnih sistemih z napetostjo do 1 kilovolta . V zadnjih treh letih je Volkswagen Poznań izvedel več kot 2000 izobraževanj za vse nove delovne procese. Proces usposabljanja vključuje ozaveščanje glede varnosti pri delu in varnostnih pravil, tako standardnih in posebnih.

VW_CrafterJesen2020_600x300

Tovarna v Wrześniji sicer v celoti deluje z zeleno energijo. Volkswagen Poznań bo do leta 2050 postal nevtralno CO₂ podjetje. Tako kot druge tovarne na Poljskem je tudi tovarna v Wrześniji od leta 2019 oskrbovana z energijo iz obnovljivih virov. Zahvaljujoč tej odločitvi so se emisije CO₂ zmanjšale za skoraj 80%. Energijo, potrebno za proizvodnjo vozil, proizvajajo vetrne elektrarne in hidroelektrarne na Poljskem.