DARS
H6 , Izola - Koper: Delo. H6 , Koper - Izola: Delo. H6 , Koper - Izola: Delo. H6 , Izola - Koper: Delo. A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Okvara vozila. A4 Jurovci-Gruškovje: Zastoj. R3-604, Ročinj - Lig: Ovire. A2-E61, Karavanke - Ljubljana: Delo. A2-E61, Karavanke - Ljubljana: Delo. R3-645, Zadvor - Šmartno pri Litiji: Ovire. R3-617, Gorjansko - Žekenc: Ovire. R3-688, Poljčane - Majšperk: Delo. R3-635, Lipnica - Kropa - Rudno: Delo. A5 , Lendava - Pince: Ovire. LC-067140, Vrzdenec - Žažar - Ligojna: Delo. LC-468020, Strmica - Zaplana: Delo. R3-631, Starod - Meja RH: Ovire. G2-102, Peršeti - Most na Soči: Tovornjaki. R3-719, Kramarovci: Ovire. R3-717, Gerlinci: Ovire. R3-717, Cankova: Ovire. R2-436, Zg. Kungota - Jurij: Ovire. LC-195100, Bubno - MP Ciringa: Ovire. R3-605, Solarji - meja Italija: Ovire. R2-402, Dobrovo - Neblo: Ovire. LC--348990, Erjavčeva ulica: Ovire. R1-202, Državna meja - Rateče: Ovire. R1-203, Predel - Bovec: Ovire. G2-102, Robič - Staro selo: Ovire. A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Ovire. R3-733, Vavta vas - Dolenjske Toplice - Podturn: Delo. R3-728, Ig - Rakitna: Delo. R3-633, Jereka - Jezero: Delo. RT-902, Strmec - Mangart: Ovire. A5 , Lendava - Pince: Ovire. H5-E751, Škofije - Koper: Ovire. A3-E70, E61, Fernetiči - razcep Gabrk: Ovire. H4 , Nova Gorica - Razdrto: Ovire. R3-686, Žiče - Dramlje: Delo. R2-401, Žaga - Učja: Ovire. R3-602, Staro Selo - Breginj - most: Ovire. R3-601, Borjana - Robidišče: Ovire. RT-903, Idrsko - Livek: Ovire. R3--682164, Britof: Ovire. LC--284595, Mišček: Ovire. R3--299085, Golo Brdo: Ovire. LC--334765, Plešivo: Ovire. LC--337033, Ceglo: Ovire. LC-020030, bencinska - meja Italija: Ovire. LC--340257, Gornje Cerovo: Ovire.