DARS
A4 Gruškovje - Podlehnik: Zastoj. A4-E59, Maribor - MP Gruškovje (Hrvaška): Ovire. R3-647, Mlačevo - Rašica: Delo. R3-643, Podpeč - Rakitna: Delo. A1-E57, Maribor - Ljubljana: Delo. A1-E57, Maribor - Ljubljana: Delo. R3-701, Ruta - Pesek: Delo. R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša: Ovire. RT-905, Mrzli Studenec - Jereka: Delo. R3-660, Dolenjci - Adlešiči - Žuniči: Delo. R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša: Tovornjaki. R3-687, Dole - Ponikva - Loče: Delo. A2-E61, Karavanke - Ljubljana: Ovire. R3-642, Podpeč - Ig: Delo. LZ-212600, C. dveh cesarjev: Delo. R3-696, Velenje - Škale: Delo. G2-102, Dolenja Trebuša - Želin: Ovire. R3-608, Lokve - Čepovan: Delo. R2-452, Hrušica - Javornik: Delo. H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo. R3-659, Kot - Sodevci: Delo. LZ-299020, Jedinščica - ob težki vodi: Delo. R2-428, S. Logar - Pavličevo sedlo: Delo. RT-924, Podlom - Kranjski Rak - Luče: Delo. R3-686, Žiče - Dramlje: Delo. RT-902, Strmec - Mangart: Vreme. H4 , Nova Gorica - Razdrto: Delo. H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo. H4 , Nova Gorica - Razdrto: Delo. R3-726, Stročja vas - Pavlovci: Delo. R3-609, Ajdovščina - Predmeja: Delo. R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško: Ovire. R1-210, Trebija - Sovodenj: Ovire. R3-680, Rimske Toplice - Jurklošter: Delo. LC--159714, Kočno ob Ložnici: Ovire. R3-725, Fokovci - Prosenjakovci: Ovire. R3-723, Čepinci - meja Madžarska: Ovire. H5-E751, Škofije - Koper: Ovire. R2-443, Lendava - Pince: Ovire. LC-120070, Domanjševci: Ovire. R2-439, Kobilje - Dobrovnik: Ovire. R3-722, Martinje: Ovire. G2-109, Mejni plato - meja Madžarska: Ovire. R1-232, Hodoš - Petrovci: Ovire. LZ-212020, Tavčarjeva ulica: Delo. R3-645, Zadvor - Šmartno pri Litiji: Ovire. A1-E57, E59, Šentilj - Maribor: Ovire. A5 , Lendava - Pince: Ovire. H4 , Nova Gorica - Razdrto: Ovire. A3-E70, E61, Fernetiči - razcep Gabrk: Ovire.

Dostavniki niso izpolnili okoljskih ciljev

Izpusti ogljikovega dioksida lahkih gospodarskih vozil so bili lani višji od ciljev Evropske unije

Po podatkih Evropske agencije za okolje (EAA) so lahka gospodarska vozila, registrirana leta 2019, v povprečju izpuščala 158,4 g CO2 / km, kar je 0,5 grama več kot v letu 2018 in 11 gramov višje od cilja EU. Ta je namreč za leto 2020 določal 147 g CO2 / km,  kar pomeni, da je za njegovo uresničitev potrebno 7-odstotno izboljšanje. Eden od dejavnikov, ki so vplivali na povečanje izpustov, je bilo povečanje povprečne mase vozil za 14 kilogramov. Hkrati je bil delež dostavnikov z električnimi in priključno hibridnimi pogoni še vedno zelo nizek, čeprav se je z 0,8% v letu 2018 povečal na 1,3% v letu 2019.

VW_CrafterJesen2020_600x300

Veliko večino novega voznega parka lahkih gospodarskih vozil predstavljajo dizelska vozila (94%), medtem ko se je tržni delež bencinskih vozil zmanjšal s 3,6% v letu 2018 na 3,4% v letu 2019. Povprečna poraba goriva pri novih dostavnikih se je v državah precej razlikovala zaradi različnih modelov in velikosti vozil, ki se prodajajo na posameznih trgih. Povprečni izpusti so bili najnižji na Cipru (131,9 g CO2 / km), na Portugalskem (138,1 g CO2 / km), na Malti (140,7 g CO2 / km) in v Bolgariji (145,1 g CO2 / km). Najvišje so zabeležilii na Slovaškem (174,3 g CO2 / km), v Nemčiji (172,0 g CO2 / km) in na Češkem (171,8 g CO2 / km).

Povprečna teža novih dostavnikov, registriranih v letu 2019, je bila 1 860 kilogramov. Manjša vozila so prodajali na Cipru, v Bolgariji in na Portugalskem ( do 1.650 kg), večja (nad 2000 kg) pa na Islandiji, Finskem, Norveškem in Slovaškem.