DARS
G2-108, Dol pri Ljubljani - Šentjakob: Zastoj. A1-E57, Maribor - Ljubljana: Zastoj. R1-211, Medno - Ljubljana: Zastoj. H3 , Ljubljana - severna obvoznica: Zastoj. G2-106, Pijava Gorica - Škofljica: Zastoj. G2-104, Trzin - Črnuče: Zastoj. A2-E70, Obrežje - Ljubljana: Zastoj. A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Zastoj. A2-E61, Karavanke - Ljubljana: Zastoj. A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Zastoj. A1-E57, Maribor - Ljubljana: Okvara vozila. H3 , Ljubljana - severna obvoznica: Delo. A2-E61, Karavanke - Ljubljana: Delo. R3-723, Čepinci - Meja Madžarska: Delo. R3-654, Štalcerji - Kočevska Reka: Delo. A2-E61, Karavanke - Ljubljana: Delo. RT-933, Breg - Jurklošter: Ovire. R3-608, Solkan - Lokve: Delo. A5 , Maribor - Pince: Ovire. A5 , Maribor - Pince: Delo. RT-911, Rudno - Rovtarica: Ovire. RT-915, Grda Draga - Pudob: Ovire. LC-012020, Bled - Bodešče - Lancovo: Ovire. LC-012020, Bled - Bodešče - Lancovo: Ovire. RT-930, Pesek - Oplotnica: Delo. RT-930, Pesek - Oplotnica: Tovornjaki. LZ-212540, Ižanska C.: Delo. R1-225, Kamnik (Mekinje) - Stahovica: Ovire. R3-639, Ljubljana (Šentvid) - Vodice: Delo. RT-902, Strmec - Mangart: Vreme. R1-207, Col - Ajdovščina: Ovire. R1-206, Ruska cesta (Erika - Vršič): Ovire. R1-206, Ruska cesta (Erika - Vršič): Ovire. RT-940, Pregarje - Harije: Delo. H7 , Dolga vas - meja z Madžarsko: Delo. LC-208070, Litija - Sava: Ovire. LC-078120, Šentjanž - Ic - Podklanec: Delo. G2-102, Peršeti - Most na Soči: Ovire. R3-710, Maribor - Vurberk - Ptuj: Ovire. RT-909, Sorica - Petrovo Brdo: Delo. R3-738, Tržošče - Hotemež: Ovire. RT-940, Zavrhek - Artviže - Pregarje: Delo. LC--702347, Za grabnom: Delo. LC-122010, Hrastnik - Radeče: Ovire. R3-702, Dravograd - Trbonje: Delo. R3-694, Velenje - Dobrteša Vas: Ovire. R3-656, (Dragarji) Zgornji Čačič - Osilnica: Ovire. R3-742, Podpeč - Brezovica: Ovire. RT-926, Koprivna - Črna: Ovire. R3-688, Poljčane - Majšperk: Ovire.

Če se ustavi dostavnik, se ustavi tudi posel

Ford z novim sistemom za manj okvar, skrajšan čas servisiranja in hitrejša popravila lahkih gospodarskih vozil

Pri Fordu so napovedali vzpostavitev novega povezanega sistem za izboljšanje operativnosti lahkih gospodarskih vozil, ki je namenjen spremembi načina uporabe in vzdrževanja z zmanjšanjem števila okvar. To bo omogočilo manj časovno potratnih obiskov servisnih delavnic, servisiranje in popravila pa bodo opravljeni hitreje. Fordove projekcije kažejo, da bi se  lahko sistem, ki so ga poimenovali FORDLiive, čas, ko vozilo ni na voljo, skrajšal za do 60 odstotkov.

Sistem, ki povezuje uporabnike gospodarskih vozil, omrežje servisnih centrov in proizvajalca, uporablja sprotne podatke vozil za individualno optimizacijo produktivnosti vsakega vozila v voznih parkih uporabnikov. Po evropskih cestah že vozi približno 500.000 povezanih Fordovih gospodarskih vozil, do sredine leta 2022 pa naj bi njihovo število preseglo milijon. FORDLiive bo na voljo brezplačno, manjša podjetja in upravitelji večjih voznih parkov pa bodo za dostop uporabljali aplikacijo  ali posebno različico orodja za telematiko. Sistem bodo letos vzpostavili na evropskih trgih in bo na voljo kar 80 odstotkom uporabnikom. Z analiziranjem aktualnih podatkov vozila sistem uporabnikom zagotavlja za vozilo specifične informacije o vzdrževanju. Med drugim omogoča pametno vzdrževanje z razporeditvijo servisiranja v najučinkovitejšem času in prikaže obvestila, če sistem odkrije, da bi bilo možno z ustreznim ukrepom morda preprečiti okvaro.

Majhna podjetja z do petimi vozili prejemajo obvestila prek aplikacije, upravitelji večjih voznih parkov pa so o stanju vozila obveščeni s pomočjo nadzorne plošče v posebni različici Fordove telematike. Podatke o stanju vozila samodejno pošilja v vozilo vgrajeni modem, ki je od sredine leta 2019 del serijske opreme modelov Transit, Transit Custom, Transit Connect, Ranger in Fiesta Van. Z uporabo podatkov in vpogledov vodilne službe za zagotavljanje pomoči na cesti v Veliki Britaniji so Fordovi inženirji ocenili, da bi se bilo možno izogniti do 30 odstotkom klicev na pomoč, če bi se uporabniki odzvali na obvestila pametnega vzdrževanja. Poleg pomoči pri načrtovanju vzdrževanja in razporejanju ustreznega časa za servisiranje obvestila pametnega vzdrževanja uporabnikom pomagajo nadzirati in upravljati s preostalim časom uporabe motornega olja, nivojem dodatka AdBlue in tlakom v pnevmatikah, da bi zmanjšali verjetnost za nenačrtovani čas, ko vozilo ni na voljo.

Pametno vzdrževanje upraviteljem voznih parkov zagotavlja pojasnila glede vseh opozorilnih lučk ali v vozilu prikazanih sporočil v preprostem jeziku, prav tako pa prikaže njihov morebiten vpliv na delovanje vozila in jih napoti na ustrezno vzdrževanje. Upravitelji bodo obveščeni tudi v primeru, da za njihovo vozilo velja vpoklic. Servisni centri lahko prek pametne diagnostike vidijo zadnjih 60 dni podatkov uporabnikovega vozila , kar omogoča hitrejšo diagnostiko in proaktivno naročanje delov, še preden vozilo prispe v servisno delavnico. Posredovani podatki vozila trgovcem omogočajo tudi zagotavljanje najučinkovitejših nasvetov za uporabo strankam, vključno z združevanjem prihodnjih opravil za zmanjšanje števila naročil na servis in zagotovitev ustreznih pogojev za nujna popravila.V primeru, da se ni mogoče izogniti podaljšanemu času, ko vozilo ni na voljo, vpogled v specifične zahteve uporabnika pomaga poiskati ustrezno nadomestno vozilo za možnost nadaljevanja z delom.