DARS
A2 Obrežje - Brežice: Zastoj. R1-228 Spuhlja - Zavrč: Zastoj. A4 Gruškovje - Podlehnik: Zastoj. R3-723, Šalovci - Čepinci: Delo. A5 , Maribor - Lendava: Delo. G2-106, Livold - Fara: Delo. R3-702, Trbonje - Vuhred: Delo. R3-608, Lokve - Čepovan: Delo. G2-103, Plave - Solkan: Ovire. R3-601, Borjana - Robidišče: Delo. R3-686, Žiče - Dramlje: Delo. R3-659, Kot - Sodevci: Delo. LC-295220, Ratež - Gumberk - Otočec: Delo. LC-251070, Medvode - Sora - Puštal: Delo. R3-630, Prem - Obrov: Delo. R2-421, Štrekljevec - Jugorje: Delo. R3-696, Velenje - Škale: Delo. R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša: Tovornjaki. R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša: Ovire. G2-102, Dolenja Trebuša - Želin: Ovire. RT-902, Strmec - Mangart: Vreme. LZ-212600, C. dveh cesarjev: Delo. H4 , Nova Gorica - Razdrto: Delo. H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo. H4 , Nova Gorica - Razdrto: Delo. R3-643, Podpeč - Rakitna: Delo. R1-209, Bitnje - Bohinjska Bistrica: Vreme. RT-905, Mrzli Studenec - Jereka: Vreme. RT-905, Krnica - Mrzli Studenec: Vreme. R3-726, Stročja vas - Pavlovci: Delo. R3-609, Ajdovščina - Predmeja: Delo. R3-683, Lesično - Golobinjek: Delo. R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško: Ovire. R1-210, Trebija - Sovodenj: Ovire. A2-E61, Karavanke - Ljubljana: Ovire. R3-680, Rimske Toplice - Jurklošter: Delo. LC--159714, Kočno ob Ložnici: Ovire. LG-211100, Zadobrovška cesta: Delo. R3-725, Fokovci - Prosenjakovci: Ovire. R3-723, Čepinci - meja Madžarska: Ovire. H5-E751, Škofije - Koper: Ovire. R2-443, Lendava - Pince: Ovire. LC-120070, Domanjševci: Ovire. R2-439, Kobilje - Dobrovnik: Ovire. R3-722, Martinje: Ovire. G2-109, Mejni plato - meja Madžarska: Ovire. R1-232, Hodoš - Petrovci: Ovire. LZ-212020, Tavčarjeva ulica: Delo. R3-645, Zadvor - Šmartno pri Litiji: Ovire. R3-642, Podpeč - Ig: Delo.

Amazon v nakupih pri Mercedes-Benzu

Vozni park bodo dopolnili z več kot 1.800 električnimi dostavniki Vito in Sprinter

Pri Amazonu so napovedali največje naročilo električnih vozil Mercedes-Benz doslej. Od konca letošnjega leta naprej se bo v njihov vozni park za uporabo po vsej Evropi vključilo okoli 600 srednje velikih dostavnikov eVito in več kot 1.200 vozil večjih eSprinterjev. Za pospešeno elektrifikacijo vozil so se odločili zaradi naraščajoče spletne trgovine in dobrih predpogojev  za uporabo električnih kombijev v dejavnosti paketne distribucije, saj je poti glede na razdaljo mogoče načrtovati že vnaprej, poleg tega je v bližini distribucijskih centrov ponudnikov logističnih storitev tudi ustrezna polnilna infrastruktura. Mercedes-Benz Vans in Amazon na področju mobilnosti sicer uspešno sodelujeta od leta 2018.

VW_CrafterJesen2020_600x300