DARS
A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Okvara vozila. R3-642, Ig - Ljubljana (Peruzzijeva): Zastoj. A2-E70, Obrežje - Ljubljana: Ovire. A1-E57, Maribor - Ljubljana: Ovire. G2-106, Pijava Gorica - Škofljica: Zastoj. R2-409, Brezovica - Vrhnika: Zastoj. R1-211, Jeprca - Ljubljana (Šentvid): Zastoj. A3-E70, E61, Fernetiči - razcep Gabrk: Delo. A3-E70, E61, Fernetiči - razcep Gabrk: Delo. R2-423, Lesično - Podsreda: Delo. R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica: Delo. RT-924, Podlom - Kranjski Rak - Luče: Delo. R3-725, Martjanci - Sebeborci: Delo. R3-634, Javornik - Gorje: Ovire. R1-203, Predel - Bovec: Ovire. R3-653, Sodražica - Hrib: Delo. R3-681, Laško: Delo. R2-418, Dobruška vas - Šentjernej: Delo. R3-700, Slovenske Konjice - Oplotnica: Delo. R3-686, Žiče - Dramlje: Delo. LC-302030, Savci - Vel. Nedelja: Delo. R1-221, Trbovlje - Boben - Hrastnik: Delo. R3-646, Škofljica - Šmarje Sap: Delo. R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: Delo. R3-687, Dole - Ponikva - Loče: Delo. A5 , Lendava - Maribor: Delo. R3-695, Gorenje - Soteska: Delo. LC--636052, Cesta svobode: Delo. LZ-212600, C. dveh cesarjev: Delo. R3-605, Kambreško - Kuščar. - Livek: Delo. LG-038370, Ljubljanska cesta: Delo. R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most): Delo. A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Delo. A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Delo. RT-929, Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja: Ovire. RT-930, Pesek - Oplotnica: Ovire. R3-701, Ruta - Pesek: Ovire. R3-701, Ruta - Pesek: Delo. R1-217, Brezovica - Kanižarica: Delo. R3-642, Ig: Delo. LZ-212590, Črna vas: Delo. LZ-212670, Cesta na Bokalce: Delo. RT-930, Pesek - Oplotnica: Delo. R3-662, Metlika - Božakovo: Ovire. H6 , Koper - Izola: Ovire. G2-102, Dolenja Trebuša - Želin: Ovire. R2-435, Ruše - Selnica: Delo. R1-234, Dole - Šentjur: Tovornjaki. LC-150060, Breg - Piškovca - Bled: Delo. R3-716, Grad - Kuzma: Ovire.

V prvem polletju krepko nazadovanje prodaje

Prodaja lahkih gospodarskih vozil se je v primerjavi z lanskim letom zmanjšala za dobro tretjino

Slovenski trg lahkih gospodarskih vozil si tudi v zadnjih dveh mesecih prve polovice leta ni opomogel od negativnih posledic epidemije novega  korona virusa. Ohlajanje trga je bilo sicer zaznavno že v prvih dveh mesecih letošnjega leta v marcu in aprilu pa je prodaja dostavnikov dobesedno strmoglavila. V obeh mesecih so prodajne krivulje pokazale skoraj 65-odstotni padec v primerjavi z enakim lanskima pomladnima mesecema medtem ko minus za  prvo polletje znaša nekaj več kot 37 odstotkov. V maju s 600 (lani 910) in  juniju s 666 prvič registriranimi novimi vozili (lani 831) se je skupna letošnja prodaja nekoliko okrepila, vendar so številke še vedno nizke. V prvi polovici letošnjega leta je bilo prvič registriranih 3.736 novih lahkih gospodarskih vozil, v lanskem prvem polletju pa 5.936, tako da je razlika natanko 2.200 vozil

VW_CrafterJesen2020_600x300

Med znamkami je po prvem četrtletju na prvem mestu kljub bistveno slabši prodaji obstal Ford, s precejšnjim zaostankom mu na drugem mestu sledi Renault in na tretjem Volkswagen. Največji upad prodajne krivulje beležijo pri Fiatu na četrtem mestu, na petem in šestem sta precej skupaj francoska sorodnika Citroen in Peugeot, do konca deseterice pa so se zvrstili še Škoda, Mercedes-Benz, Opel in Dacia.

Napovedi za prodajo dostavnikov  v prihodnjih mesecih so tvegane, a obstaja precejšnja verjetnost, da se slika še nekaj časa ne bo bistveno popravila, saj bo na prodajna gibanja zelo verjetno vplivala negotova ekonomska situacija, oziroma zmanjšan obseg  poslovanja gospodarskih družb.

Prodaja lahkih gospodarskih vozil na slovenskem trgu v prvih šestih mesecih

  2019 2019 2020 2020  
znamka št. vozil delež % št. vozil delež % razlika v %
FORD 1057 17,81 925 24,76 -12,49
RENAULT 921 15,52 711 19,03 -22,80
VOLKSWAGEN 967 16,29 597 15,98 -38,26
FIAT 1157 19,49 360 9,64 -68,89
CITROEN 398 6,70 261 6,99 -34,42
PEUGEOT 415 6,99 218 5,84 -47,47
ŠKODA 135 2,27 125 3,35 -7,41
MERCEDES-BENZ 161 2,71 120 3,21 -25,47
OPEL 144 2,43 114 3,05 -20,83
DACIA 343 5,78 112 3,00 -67,35
MITSUBISHI 72 1,21 60 1,61 -16,67
TOYOTA 47 0,79 44 1,18 -6,38
MAN 42 0,71 44 1,18 4,76
IVECO 54 0,91 24 0,64 -55,56
NISSAN 13 0,22 14 0,37 7,69
skupaj 5936 100,00 3736 100,00 -37,06  

Vir: Sekcija za osebna motorna vozila pri TZS